کولرگازی ایران
فهرست اصلی
 
~ تی جی ام : کولرهای گازی اسپلیت و پنجره ای و پرتابل،مینی چیلر و فن کوئل، پکیج آبگرم و پرده هوا
 

کولر گازیکولر گازی

www.AtlasGlobalMarket.com

روش های صرفه جویی انرژی درساختمان های موجود در ایران

الف – اصلاحات در ساختار و پوشش خارجی ساختمان :

1- اضافه کردن عایق در بام، کف یا دیوارههایی که عملاً امکانپذیر هستند.

2- در صورت تعمیر و اصلاح بام استفاده از مصالح بارنگ روشن جهت کاهش بار حرارتی ناشی از تابش خورشید در ساختمانهای با تهویه مطبوع

3- تهویه فضاهای زیرشیروانی

4- استفاده از قشر بازتابنده در پنجرهها در مقابل نور خورشید به منظور کاستن از بار سرمایش

5- نصب کرکره یا پرده در پنجرهها جهت کاهش بار سرمایشی و گرمایشی

6- نصب پنجرههای دو جداره بجای پنجرههای معمولی

7- تعویض چهارچوبه دربها و پنجرهها با نوع مناسب

8- آببندی نمودن پوشش دیوارها

9- حذف فاصله میانی اضافی بین درهای ورودی دوبله

10- نصب نوار آب‌بندی گرداگرد دربها و پنجرهها

11- تعویض پنجرههای شکسته شده

12 - بسته نگه‌داشتن دربهای انبارها و گاراژها تا حد امکان

ب- اصلاحات سیستم روشنایی و توان الکتریکی :

1- نصب سیستم روشنایی با کارآیی بیشتر در هر جا که امکان پذیر باشد

2- کاهش سطوح روشنایی کلی

3- تهیه اجرای برنامه تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی به منظور حصول به کارایی بیشینه سیستم‌های موجود.

4- استفاده از روشنایی مکمل برای اهداف خاص بجای افزایش روشنایی کلی

5- استفاده از نور طبیعی در پیرامون مکان‌های اداری

6- استفاده از کلیدهای چندگانه برای انتخاب سطح روشنایی در ادارات، سالن‌های کنفرانس و ...

7- کاهش سطح روشنایی در اماکنی که به سطوح روشنایی بالا نیازی ندارند مانند اتاق های انباری و کریدورها و ...

8- به هنگام تغییر دکوراسیون استفاده از رنگهای روشن در سقف ، دیوارهها و کف اماکن با هدف کاستن از سطح روشنایی بالاتر

9- کاستن از روشنایی دکوراسیون (تزئینات) و تبلیغات

10- استفاده از تایمر (زمان‌سنج) و یا سلول‌های نوری (فتوسل‌ها) جهت کنترل روشنایی محوطه بیرونی ساختمان

11- کاهش روشنایی بیش از حد پارکینگها و رساندن آن به حداقل سطحی که از نظر ایمنی مناسب باشد.

12- استفاده از موتورهای الکتریکی با ابعاد مناسب ، زیرا موتورهای با ابعاد بزرگتر از حد لزوم، در ضریب توان پایین عمل میکنند

13- تصحیح ضریب توان در هر جا که امکانپذیر باشد (حذف توان راکتیو)

14- نصب تجهیزات محدود کننده

ج – استفاده از کنترل‌ها :

1- تنظیم نمودن مجدد تمامی کنترلکنندهها

2- تنظیم و قفل ترموستات‌ها جهت ممانعت از دخالت افراد غیرمسئول

3- بررسی ترموستات ‌های اتاق از نظر اینکه در جای مناسبی قرار گرفته باشند یعنی بر روی دیوارههای سرد با دکوراسیون و یا در معرض تابش خورشید نباشند.

4- نصب کنترلکنندههای مجزا در هر اتاق و در هر جائیکه امکان‌پذیر است.

5- نصب شیرهای با کنترل دما در رادیاتورهایی که دارای شیرهای معمولی بوده و با دست کنترل میشوند.

6- نصب سیستم کنترلی آنتالپی به منظور بهینه‌سازی استفاده از هوای بیرون جهت سرمایش ساختمان

7- نصب سیستم کنترل خودکار برای ساختمان، در صورتی که مناسب و امکانپذیر باشد.

د- اصلاحات سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تجهیزات متنوع دیگر:

1- مطالعه دقیق انجام تغییرات، زیرا انجام برخی از تغییرات ممکن است مصرف انرژی را افزایش دهد.

2- بررسی مجدد، موازنه و تنظیم سیستمها.

3- خاموش نمودن تجهیزات تهویه مطبوع در طول ساعاتی که از اماکن استفاده نمی‌شود.

4- تهیه و یا تجددنظر و اصلاح جداولی برای آنکه بتوان چراغها و سیستمها را هر چه زودتر خاموش نمود.

5- بهینهسازی برای دفعات و زمانهای راهاندازی سیستم

6- بستن مجرای هوای خارج در ساعاتی که از ساختمان استفاده نمی‌شود.

7- کاهش مقدار هوای بیرونی

8- کاهش حجم نفوذ و تعویض هوای سیستم

9- کاهش نشتی از مجراها و کانال‌ها

10- بررسی و تنظیم دریچه های هوای خارج به منظور اطمینان از بسته شدن کامل و محکم آنها

11- جایگزینی دمپرهای موجود با انواع با کیفیت بالاتر آنها در هر جائیکه امکان‌پذیر باشد.

12- توجه به نشتی هوای خارج از سیستم تنظیم شده به هنگام متوازن یا غیر متوازن نمودن سیستم.

13- تنظیم دمپرهای محفظة اختلاط و واحدهای چندناحیهای، بطوری که برای جلوگیری از نشتی هوا کاملاً چفت شوند.

14- در صورت امکان از کویلهای پیش‌گرم‌کن برقی اجتناب گردد.

15- افزایش دمای هوای مخلوط شده

16- تنظیم مجدد دماهای گرم و سرد مبنا در جهتی که نیاز به گرمایش و سرمایش کاهش یابد.

17- تنظیم گرم کردن مجدد تا حدی که بتوان فواصل زمانی را کاهش داد.

18- باز تنظیمی دمای آب گرم و آب سرد متناظر با بارهای موجود.

19- استفاده از پایین‌ترین دمای تابشی ممکن در پیرامون اماکن.

20- ممانعت از اینکه محیط و سیستم‌های داخلی بر خلاف یکدیگر عمل نکنند.

21- بهینه نمودن عملکرد چیلرهای چند مرحلهای.

22- به کار انداختن سیستم‌های جانبی سرمایش و گرمایش تنها هنگامی که به آنها نیاز است.

23- در صورت امکان، در ساعات عدم حضور افراد تنها دمنده برگشت هوا برای گرمایش عمل کند.

24- نصب سیستم تزریق هوای کمکی به منظور کاهش توان لازم دمنده .

25- تبدیل سیستم دمنده حجم ثابت به عملکرد حجم متغیر VRV)) .

26- کاهش گرمایش در اماکنی که اشغالیت کمتری دارد.

27- کاهش گرمایش در اماکنی که بیش از حد گرم شدهاند و اجتناب از باز کردن پنجرهها به منظور کاهش دما.

28- از کار انداختن دمنده ‌های خروج هوا در طول جرخههای زمانی که از مکان استفاده نمیشود.

29- بررسی سیستمهای خروج هوا به منظور اطمینان از آنکه تنها مقدار هوای لازم به خارج فرستاده میشود.

30- در صورت امکان کاهش مقدار هوای خروجی از توالت‌ها، اتاق‌ها، آزمایشگاهها و نظایر آن.

31- تغییر در سیستم دمنده‌های خروج هوا بطوریکه تنها هنگامی که افراد در محل حاضرند عمل کنند.

32- کاهش دمای سیستم‌های تهیه آب گرم مصرفی.

33- استفاده از چگالنده(کندانسور) آبی جهت پیش گرمایش آب گرم مصرفی.

34- استفاده از چگالنده آبی برای گرمایش مجدد هوای تهویه مطبوع.

35- اصلاح در توزیع کننده های خورشیدی و بکار بردن آنها در ساختمان جهت پیش‌گرمایش آب گرم مصرفی و آب گرم فرایند.

36- نصب تجهیزات بازیافت حرارت به منظور استفاده مجدد از خروجیهای آشپزخانه و فرایند.

37- انجام عایقبندی لولهها و کانالها و مجاری عبور سیال گرم و سرد.

38- جایگزینی عایقهای مستعمل در دیگ های بخار، کوره‌ها، لولهها و کانالها.

39- کاهش جریان آب خنک شده و آب گرم.

40- اصلاح پروانه پمپ به منظور مطابقت با بار آن.

41- تبدیل شیرهای سه راهه و دوراهه و نصب پمپ‌های با سرعت و دور متغیر. (VSD)

42- بررسی ابعاد مخزن انبساط، زیرا مخازن انبساط کوچک سبب اتلاف در مصرف آب میشوند که این امر تلفات در مصرف انرژی را نیز در پی دارد.

43- ارزیابی و اطمینان از خاموش شدن مولدهای بخار و آب گرم در فصل تابستان و استفاده از دیگ ها و آبگرمکنهای کوچک به جای آنها درطول دورة زمانی مربوطه.

44- جلوگیری از اتلاف بخار تقطیر شده و برگشت آن به دیگ های بخار.

45- در صورت دسترسی به بخار با فشار بالا استفاده از توربینهای بخار برای رانش دمنده‌ها و پمپ‌ها، بعلاوه توربین میتواند بعنوان شیر انبساط جهت تهیه بخار با فشار کم نیز عمل نماید.

46- تعمیر و رفع کلیة نشتیهای آب، گاز، بخار و هوای فشرده.

47- استفاده از سیستم مناسب تصفیه و سختیگیری آب به منظور کاهش رسوباتی که بر روی سطوح تبادل حرارتی مبادله کن‌ها جمع میشوند.

48- عدم استفاده بیش از حد لزوم از مواد شیمیایی جهت سختیگیری آب.

49- بررسی دورهای آب خنک شده توسط برج خنککننده به منظور اطمینان از اینکه آب سختیگیری شده و مواد شیمیایی استفاده شده برای سختیگیری آن هدر نمیشوند.

50- نگهدرای تجهیزاتی چون برجهای خنککننده، کولرهای تبخیری و چگالنده های هوایی به منظور حصول به بهترین کارایی ممکن آنها.

51- تعمیر و بازرسی دورهای وسایلی چون تلههای بخار، شیرهای شناوری و ...

52- تهیه و اجرای برنامهای برای تعمیرو نگهداری به منظور اطمینان از کارایی بیشتر تجهیزات.

53- اجرای برنامه های تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه در تاسیسات و تجهیزات گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع

هـ – اصلاحات تجهیزات احتراقی :

1- بررسی ساختمان از نظر وجود فشار منفی، زیرا در این صورت سبب کاهش راندمان احتراق میگردد.

2- بررسی دودکشها و مجراهای خروجی گازهای حاصل از احتراق از نظر بسته بودن و یا شرایط نامناسب مکشی در آنها.

3- تمیز کردن سطوح احتراقی .

4- بررسی و تنظیم نسبت هوا به سوخت.

5- جایگزینی مشعلهای اتمسفر یک با مشعلهای قدرتی.

6- نصب کنترل کننده‌های فشار بر روی کورهها.

7- نصب کنترلکنندههای خودکار احتراق هوا – گاز.

8- تعمیر دورهای درزهای ایجاد شده در کوره ها و اجاقها و نظایر آن

9- پیشگرمایش هوای احتراق با استفاده از حرارت اتلافی .

و - استفاده از پنجرههای مانع حرارتی:

این سیستم به گونهای طراحی شده است که پروفیل سطوح داخل و خارج از یکدیگر مجزا شده و یک نوع عایق از جنس پلی‌آمید بین آنان قرار میگیرد و موجب کاهش انتقال حرارت میشود. به منظور حذف آلودگی صوتی نیز میتوان این نوع سیتم و پنجره ها را شیشه دوجداره در نظر گرفت. این سیستم در پنجرههای موجود و نصب شده قابل تعبیه نبوده و جهت استفاده از آن باید تمامی پنجرهها را تعویض نمود.

عایق حرارتی پلی امید تحت نام عمومی نایلون شناخته میشود.

عایق پلی امید دارای خصوصیات زیر میباشد:

1- عایق‌بندی قوی حرارتی

2- در مقابل بارانهای سنگین غیرقابل نفوذ , در مقابل رطوبت و شرایط جوی مقاوم بودن.

3- جلا پذیری و قابلیت آبکاری

4- طول عمر زیاد

5- ضریب انتقال حرارت پایین با کمترین ضخامت ممکن

6- استحکام بالا،‌ انبساط حرارتی همسو با آلومینیوم

7- مقاوم در مقابل مواد شیمیایی، آب،‌ اشعه ماورای بنفش(uv )و حرارت

8- قابلیت شکلپذیری بالا

9- این عایق در محل اتصال به پروفیل آلومینیوم، دارای چسبی به صورت سیم است که در برابر نم و رطوبت و بارانهای شدید مقاومت خوبی داشته و همانطور که گفته شد، استحکام کشش را نیز افزایش میدهد..

توصیه های بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات حرارتی و آبگرم مصرفی

الف- بازرسی تأسیسات حرارتی:

در زمانی که دمای هوا متعادل است سیستم بخار (گرمایش) را خاموش کنید.

2- عایقکاری لولهها را کنترل و نواقص موجود را برطرف کنید.

3- تله‌های بخار را کنترل و قطعات معیوب را تعویض یا تعمیر کنید.

4- تلههای بخار را همیشه تحت نظر داشته باشید.

5- اتلافات سیستم توزیع بخار را کاهش دهید.

6- شیرها و اتصالات را از جهت اتلاف حرارتی بازبینی کنید.

7- از لولههای بخار به اندازه مناسب استفاده کنید و سیستم تغذیه بخار را کنترل نمایید.

8- کارآئی انتقال حرارت در محلهای مصرف را بهبود بخشید.

9- از انرژی حرارتی بخار برای تولید آبگرم مصرفی و گرمایش با آبگرم استفاده کنید.

10- از بخار برای فرایندهای با فشار کم استفاده کنید.

11- با نگهداری و مراقبت از کارکرد مناسب وسایل و تجهیزات مطمئن شوید.

12- از برج‌های تقطیر در شرایط نزدیک به سرریزی استفاده کنید.

13- خطوط لولهکشی بخار تقطیر شده را عایقکاری کنید.

14- رسوب‌زدایی لولههای آب را مرتب انجام دهید.

15- از عایقکاری مناسب در کورهها، دیگ‌ها، کانال‌ها و لولههای حامل سیال گرم،‌استفاده کنید.

16- در دیگها و کورهها از مشعلهای کارآ استفاده کنید.

17- در کورهها، هوای احتراق اولیه و ثانویه را کنترل کنید و آنرا با اندازه واقعی تنظیم نمایید.

18- درجه حرارت آب گرم مصرفی را کاهش دهید.

19- تجهیزات فرایند تأمین گرمایش را در زمانی که استفاده نمیکنید، خاموش کنید.

ب- بازرسی تأسیسات:

1- سیستم تهویه مطبوع را در ساعات بدون نیاز خاموش کنید.

2- هوای دمیده شده را کنترل کنید و کاهش دهید.

3- چگالنده های سیستم تبرید را مرتب تمیز کنید.

4- دریچههای هواساز، میزان گرد و غبار و کویل‌ها و فیلترها را بازرسی کنید تا مقاومت هوا کاهش یابد.

5- از ورود هوای خیلی مرطوب به سیستم تهویه مطبوع خودداری کنید.

6- فقط در مکان‌های مورد نیاز واقعی ،‌ از سیستم تهویه مطبوع استفاده کنید.

7- برج خنک‌کن را زمانی که نیاز نیست،‌خاموش کنید.

8- در سیستم‌های با درجه حرارت پایین برای عایقکاری از ضخامت اقتصادی مناسب استفاده کنید

برچسب انرژی

برچسب انرژی امروزه در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و مصرفکننده را با میزان کارایی و مصرف انرژی هر یک از وسایل انرژی بر خانگی آشنا میکند. همچنین اطلاعات مشترکی درخصوص همه وسایل و اطلاعات اختصاصی مربوط به هر وسیله انرژی بر را در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهد.

برچسب انرژی از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که هر قسمت نمایانگر اطلاعاتی است. که به طور مثال خریداران ماشین لباسشویی میتوانند با توجه به این اطلاعات در هنگام خرید، دستگاهی را انتخاب کنند که در مقایسه با سایر مدلهای مشابه دارای کارآیی و بازدهی بیشتری باشد.

سه بخش اولیه این برچسب که در تمامی وسایل برقی خانگی مشترک میباشد به ترتیب نمایانگر علامت تجاری، نام شرکت سازنده و مدل دستگاه میباشد. بخش چهارم برچسب انرژی بوسیله 7 حرف لاتین از A تا G در هفت رنگ درجهبندی شده است که هر یک از حروف و رنگ­ها معرف درجهای از کارایی ومصرف انرژی دستگاه میباشد . حرف A‌ مندرج درروی فلش با رنگ سبز پررنگ نشانگرکمترین مصرف انرژی و بیشترین بازدهی دستگاه و حرف G مندرج درروی فلش با رنگ قرمز نشانگر بیشترین مصرف انرژی و کمترین بازدهی دستگاه است. بنابراین هر چه رتبه دستگاه بالاتر باشد کارایی آن نسبت به میزان انرژی که مصرف میکند بیشتر است، لذا مصرفکنندگان میتوانند در هنگام خرید وسایل برقی خانگی با دقت و توجه به حرف لاتین و یا رنگ درج شده در این قسمت از میزان کارایی و بازده دستگاه اطلاع یابند.

بخش پنجم، نمایانگر مصرف انرژی دستگاه بر اساس استاندارد ملی تدوین شده در بخش آزمون استاندارد میباشد و سایر بخش­ها بیانگر اطلاعات اختصاصی در مورد هر یک از وسایل است. بطور مثال بخشهای ششم و هفتم در ماشین لباسشویی نشانگر میزان قدرت پاککنندگی و آبگیری دورتند دستگاه میباشد و آخرین بخش نیز آرم مؤسسه استاندارد را نشان میدهد.

فواید استفاده از برچسب انرژی

استفاده از برچسب انرژی مزایا و فواید گوناگونی برای مصرفکنندگان اینگونه وسایل دارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

انتخاب درست و آگاهانة مردم در هنگام خرید وسایل خانگی

آشنا ساختن مصرفکنندگان با میزان کارآیی و بازدهی وسایل برقی خانگی

بهینهسازی و کاهش مصرف وهزینه انرژی در خانوادهها

کاهش آلودگی محیط زیست

آشنا سازی مصرف کنندگان نسبت به اطلاعات اختصاصی ویژه ومشترک هر وسیله انرژی بر

توصیههای مربوط به برچسب انرژی

در هنگام خرید وسایل برقی پر مصرف، حتما به رتبه برچسب انرژی آن توجه فرمایید.

با خرید وسایل برقی با رتبه بالا در برچسب انرژی ( Aو B) هزینه های برق خود را کاهش دهید.

 

 

راهکارهای استفاده بهینه از لوازم برقی خانگی

· از وسایل خانگی پرمصرف (اتو، جارو برقی، ماشین لباسشویی) در ساعات پیک مصرف برق استفاده نکنید.

· حتیالامکان از استفادة همزمان چندین وسیلة پرمصرف پرهیز کنید.

· بهترین زمان استفاده از وسایل خانگی، صبح و پیش از ظهر است.

· همیشه از ظرفیت کامل وسایل خانگی استفاده کنید.

· وسایل خانگی را بطور منظم سرویس کنید و همواره در بهترین وضعیت و تمیزترین حالت از آنها نگهداری کنید.

· در زمستان و تابستان برای جلوگیری از اتلاف گرما و سرما، درها و پنجرههای خانه را ببندید ومنافذآنها راعایق بندی کنید.

کولرها:

ظرفیت برودتی کولرها باید متناسب با فضای مورد استفاده و شرایط آب و هوایی محل (از لحاظ دما و رطوبت) انتخاب شود. کولرهای بزرگتر از حد نیاز تنها باعث مصرف بیمورد انرژی الکتریکی میشوند. نوع کولر را متناسب با مناطق آب و هوایی انتخاب کنید.

کولرهای گازی بسته به نوع آب وهوا به 3 کلاس منطقه ای گرمسیری ،معتدله وسردسیر تقسیم می شوند موقع خرید ترجیحا"متناسب با آب وهوای محل زندگی خود کولرراانتخاب کنید.

حتیالامکان کانالکشی کولر از کوتاهترین مسیر انجام شود. چنانچه کانالهای کولر خارج از ساختمان قرار دارند، حتماً باید بوسیله عایق کاری با پشم شیشه یا عایقهای دیگر از گرم شدن کانالها و هدر رفتن سرما در اثر تابش مستقیم نور خورشید بر آنها جلوگیری شود. در این مورد حتی نصب یک سایبان ساده بر روی کولر و کانالها هم مؤثر است.

هر چه مسیر کانالکشی کولرهای آبی پرپیچ و خم و طولانیتر باشد، فشار هوا در مسیر کانالها افت پیدا کرده و جبران آن به انرژی بیشتری نیاز دارد و سرمای حاصل شده نیز کمتر میشود. لذا باید حتیالامکان کوتاهترین مسیر کانالکشی در نظر گرفته شود.

کلید بادزن ( فن) در کولرهای گازی به شما امکان میدهد هنگام شب، از دستگاه فقط برای تهویه استفاده کنید و هزینه برق دستگاه را به میزان زیادی کاهش میدهد.

حتیالامکان هر ساله نسبت به تعویض پوشالهای کولر اقدام نمایید. تمیز کردن و رفع اشکالات کولر پیش از شروع به کار آن در فصل گرما، کارکرد کولر را بهبود بخشیده، مصرف انرژی آن را کاهش میدهد و از هدر رفتن سرما نیز جلوگیری میکند.

استفادة بیمورد و یا همزمان از وسایل خانگی گرمازا مانند : اجاق، سماور، لامپهای متعدد و ... باعث افزایش گرمای محل کار و سکونت میشود و نیاز به استفاده از کولر را افزایش میدهد.

چنانچه امکانپذیر باشد باید از سیستم سرمایش موضعی استفاده گردد. به این معنی که تنها به اتاقهایی که مورد استفاده قرار میگیرد هوای سرد را منتقل کنیم. به این منظور میتوان دریچههای ورودی هوابه سایر اتاق ها را مسدود کرد. سرمایش موضعی در مورد فضاهای بزرگتر به ویژه سالنهای کار مانند سالن مونتاژ به معنی سرمایش محدودة کار کارگر میباشد، به این ترتیب نیازی به سرمایش کل فضا نخواهد بود.

در حد امکان از روشن نگه داشتن مداوم کولر در طول روز پرهیز کنید و به ویژه تا حد امکان سعی کنید از دور آهسته کولر استفاده کنید تا فشار کمتری را دستگاه متحمل شود.

در صورت استفاده از کولر که هزینة بالایی را نیز در بردارد، باید سعی شود تا از استفاده در ساعات پیک مصرف برق ( 7 الی 11 شب) که مصرف انرژی الکتریکی در شبکه برق کشور به حداکثر میرسد، خودداری کرد.

هنگام خرید دستگاهی را انتخاب کنید که دارای علامت استاندارد و برچسب انرژی باشد و با توجه به برچسب انرژی دارای بالاترین درجه کارایی و بازدهی باشد.

کولرهای گازی معمولاً دارای درجة تنظیم دما (ترموستات) هستند. تنظیم دما بر روی دمای مناسب فصل گرما که بین 22 تا 25 درجة سانتیگراد است، باعث میشود تا هنگام رسیدن دمای اتاق به درجة دمای تنظیم شده، کولر به طور خودکار خاموش شود و بنابراین انرژی کمتری مصرف کند. در مورد کولرهای آبی نیزنصب یک ترموستات ساده در اتاقها، میتواند مقدار زیادی از مصرف انرژی را کاهش دهد.

برای جلوگیری از خروج سرما، اطراف پنجرهها و درها را با نوارهای درزگیری عایقبندی کنید. استفاده از تهویه طبیعی بخصوص در شب و درزبندی منازل در طول روزهای گرم بسیار مؤثر خواهد بود.

بهترین درجه دمای منزل در تابستان بین 22 تا 25 درجه سانتیگراد است. از سرد کردن بیش از حد محل سکونت خود خودداری کنید.

در شهرهای جنوبی کشور که دارای آب و هوای بسیار گرم و مرطوبی در تابستانها هستند و عموماً از کولرهای گازی برای خنک کردن محیط استفاده میشود، کاشتن یک اصله درخت در نزدیک کولر گازی حدود 10 تا 15 درصد موجب کاهش مصرف انرژی خواهد شد. به دلیل اینکه سایة درخت اولا ً‌خود مانعی در برابر تابش نور مستقیم خورشید میباشد و ثانیاً هوای تازهای که توسط درخت ایجاد میشود باعث میگردد تا در واقع هوای پشت کولر گازی تهویه شود.

نصب کندانسورهای کولر گازی در سایه باعث جلوگیری از اتلاف میزان قابل توجهی از انرژی مصرفی خواهد شد.

در صورت امکان کولر گازی خود را در مسیر باد نصب کنید، زیرا این کار بعلت کاهش فشار بر کولر باعث افزایش بازدهی آن و کاهش مصرف انرژی میشود.

 

موارد دیگری که در افزایش کارایی سیستم سرمایش ما مؤثر هستند را میتوان به شرح زیر بیان کرد:

· هنگامی که درجه حرارت بیرون ساختمان از دمای داخل کمتر است، با باز کردن پنجرهها به تهویة طبیعی ساختمان کمک کنید.

· در روزهای خیلی گرم، با بستن در و پنجرهها و کشیدن پردهها از ورود انرژی گرمایی بیشتر به داخل ساختمان جلوگیری کنید.

· سیستمهای سرمایش خود را به طور منظم تمیز کرده و به ویژه گرد و خاک روی کویلها و فنها را پاک کنید.

· هنگام ترک ساختمان در طول روز، سیستم سرمایش را خاموش کنید.

· کارهایی نظیر پخت و پز، شست و شو و اتوکشی را در ساعاتی انجام دهید که گرمای هوا کمتر است.

· پوشیدن لباسهای سبک و روشن، امکان گردش هوا بر روی پوست بدن را فراهم کرده و در نتیجه، احساس خنکی ناشی از تعرق، نیاز به سرمایش بیشتر را کاهش میدهد.

· استفاده از حداقل روشنایی مورد نیاز در طول شبهای گرم سال، باعث کاهش بارهای گرمایی داخل ساختمان میشود.

· مسیرهای عبور هوای سیستم سرمایش را در کانالها و دریچههای ورودی و خروجی به طور مرتب تمیز کرده و از عدم وجود موانع در این مسیرها اطمینان حاصل نمایید.

· در ماههای سرد سال، دریچههای کولر و فنهای تخلیه هوا در آشپزخانه و حمام را به جز در موارد لزوم مسدود کنید.

· در تابستان معمولاً سه منبع عمده گرمای ناخواسته در منزل شما وجود دارد، گرمای هوای خارج که از طریق سقف و دیوار هدایت میشود، گرمایی که از لامپها و لوازم خانگی انتشار مییابد و نور خورشید که از راه پنجرهها به داخل میتابد. مسئول انرژی منزل خود باشید و با ارزیابی هر یک از موارد فوق تدابیری بیندیشید مثلاً با افزایش عایق پشت بام و دیوارها حرارت عبور نخواهد کرد. پنجرهها را با استفاده از سایبان یا پرده کرکره و یا پارچهای محافظت نمایید. نصب پرده با رنگ روشن یا سایهبان روشن نور خورشید را به سمت بیرون منعکس مینماید.

· کاشتن درختچههای پیچک در مجاورت ساختمانها علاوه بر زیبایی، عایق سرما و گرما میباشند.

 

عمل به این توصیهها و همچنین کیفیت ساخت کولرها، سالانه باعث میزان قابل توجهی صرفهجویی در مصرف انرژی خواهد شد.

آیا خرید و استفاده از کولرهایی که از مبادی غیر رسمی و بطور قاچاق در بازار وجود دارد، به صلاح می باشد:

پاسخ: استفاده از این قبیل کولرها، به علت غیر استاندارد بودن باعث افزایش شدید هزینه های برق مصرفی شده و گاهاً نیز به علت مشخصات فنی نامشخص، ممکن است کاربرد آنها بسیار نا ایمن و خطرناک باشد.

در پایان استفاده از کولرهای گازی یا سیستم اینورتر که تا 60 درصد کم مصرف تر هستند توصیه می گردد

کولر گازیکولر گازیکولر گازیکولر گازیکولر گازیکولر گازیکولر گازیکولر گازیکولر گازیکولر گازی

 

کلیه حقوق این مجموعه نزد مرجع کامل کولرگازی ایران محفوظ می باشد.
Copyright © 2015 www.KoolerGazi.com All rights reserved.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: مرجع تاسیسات و تهویه مطبوع ایران